6.1 Jak piszemy i czytamy duże liczby
W rozdziale 2.4 zaczęliśmy omawianie liczb. Tutaj zajmiemy się liczbami większymi od miliona.

Jak przeczytać liczbę 3567875?

Tę liczbę możemy również napisać z przerwami, grupując cyfry. Cyfry grupujemy po trzy w grupie, licząc od końca. Tak więc liczbę 3567875 możemy zapisać następująco 3 567 875.
W ten sposób będzie łatwiej ją odczytać.

Jeżeli masz przeczytać liczbę i napisać ją za pomocą liter, to grupujesz cyfry w następujący sposób:


Liczbę czytamy: Trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
siedemdziesiąt pięć