3.1 Terminologia matematyczna
W nauce matematyki używamy wielu ważnych terminόw, ktόre ułatwiają nam śledzenie toku rozumowania. Poniżej podamy listę podstawowych terminόw matematycznych wraz z omόwionymi  przykładami.


Antal

Ilość
Na stole leży 20 cukierkόw. Ilość cukierkόw wynosi 20.


Foto: Fredrik Enander

Båda Obydwaj/Obydwie
Konrad i Jόzef są kolegami. Obydwaj mają własne skateboardy.

Ensiffrigt

Jednocyfrowy 
5 jest liczbą jednocyfrową, ponieważ składa się z jednej cyfry.


Fler - flest Więcej - Najwięcej
Palle ma 3 piłki.
George ma 7 piłek.
Jasmine ma 8 piłek.

Jasmine ma więcej piłek niż Palle i George. Jasmine ma najwięcej piłek.

Färre än

Mniej
George kupił 5 gum do żucia.
Liza kupiła 3 gumy do żucia.

Liza kupiła mniej gum do żucia niż George.


Hur många

Ile
Ile cytryn jest na obrazku?

Odpowiedź: 3 cytryny.


Foto: Fredrik Enander

I följd Rząd   
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Liczby ustawione są w rzędzie, począwszy od liczby najmniejszej.

Jämna Parzyste
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14...-to liczby parzyste.

Lika många

Tyle samo
Jest tyle samo limonek co truskawek.


Foto: Fredrik Enander

Mellan Pomiędzy
7 jest liczbą znajdującą się pomiędzy 6 i 8.
2 jest liczbą znajdującą się pomiędzy 1 i 3.

Mindre än Mniejsze „<”
2 < 9
2 jest mniejse od 9.

Minst Najmniejsze
3, 11, 9, 1, 24, 7
1 jest najmniejszą liczbą w rzędzie.

Närmast efter

Bezpośrednio za
31 jest bezpośrednio za 30.
256 jest bezpośrednio za 255.


Närmast före Bezpośrednio przed
56 jest bezpośrednio przed 57,
3 jest bezpośrednio przed 4.

Siffersuma Suma cyfr
Suma, cyfr to wynik dodawania wszystkich cyfr, z ktόrych jest utworzona dana liczba.Suma cyfr liczby 175, to 1 + 7 + 5 = 13.

Storleksordning

Kolejność
3, 45, 71, 135, 182, 399, 780
Liczby zostały ustawione w kolejności.


Större än Większe „>” 
7 > 3
7 jest większe od 3.

Störst Największe
23 42 9 2 89 15
89 jest największą liczbą w rzędzie.

Tresiffrigt Trzycyfrowa
702 jest liczbą trzycyfrową, ponieważ jest złożona z trzech cyfr.

Tvåsiffrigt Dwucyfrowa
23 jest liczbą dwucyfrową, ponieważ jest złożona z dwόch cyfr.

Udda

Nieparzyste
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15...- są przykładem liczb nieparzystych.


Varannan

Co drugi
Co druga kratka jest zamalowana.


Är lika med Rόwna się „=”
4 + 3 = 3 + 4

Cztery plus trzy rόwna się trzy plus cztery.