5.2 Layliyo - Aqrinta iyo fasiridda aqbaarta iyo macluumaadka
1. Shaxda hoose waxay na tusineysaa boqolkiiba inta qof ee maali walba isticmaasha Internetka, ayada oo lafiirinaayo da'da iyo lab iy dhedig midka uu qofku yahay. (qeybtii hore ee sanadkii 2006).
 
a) Sidee ayey u egtahay isticmaalka Internetka marka la soo qaato da'da u dhexeysa 16-24 sano, rag iyo dumar labadaba?
   
b) Da'dee ugu isticmaal badan Internetka?
   
c) Ma arki kartaa xiriir ka dhexeeya da'da iyo isticmaalka Internetka?