3.7 Layliyo - Tabeelooyinka iyo cabbirka macluumaadka
1. Tirada xubnaha qoyska
Qoys ayaa waxa uu ka kooban yahay 6 qofood, oo da'doodu ay kala tahay 29, 7, 1, 3, 27 iyo 5 sano. Soo saar:
a) isku celceliska da'dooda
b) da'da dhexfurka ah
 
 
2. Imtixaanka xisaabta
  Imtixaan xisaab ayey ardaydii gashay kala heleen sidan:
70, 48, 60, 65, 70, 90, 56, 65, 68, 70, 54, 72, 87, 45, 70. Soo saar:
a) badidhacaha
b) dhexfurka
c) isku celceliska
 
 
3. Walaalo
  Qoys ayaa waxaa leh lix walaalo ah. Shan walaalo ee ugu horeysa da'dooda waxaa u dhexeysa min laba sano. Dhexfurka da'da walaalaha oo dhan waa 53 sano. Soo saar isku celceliska da'da walaalahaas haddii kan ugu yar uu jiro 44 sano?