5.4 Layli - Soo duubidda, soo koobidda
1. Midkee ayaa ugu macquulsan?
a) Qiyaas ahaan immisa qof ayaa dunida ku nool?

a) todoba milyan
b) todoba milyaadh
c) todoba bilyan

 
b) Qiyaas ahaan immisa arday ayaa dhigata iskuulada dalka Iswiidhan?
a) 400
b) 4 000
c) 8 000
c) Qiyaas ahaan immisa buug ayuu lahaan karaa iskuulada caadiga ah?
a) 100
b) 3 000
c) 20 000
 
 
2. Ku soo koob tobnaadka ugu dhow:
a) 34
b) 252
c) 109
d) 2 006
e) 36 999
f) 500 304
g) 996
 
 
3. Ku soo koob boqlaadka ugu dhow:
a) 2 256
b) 3 005
c) 10 198
d) 509
e) 999
f) 77
 
 
4. Ku soo koob kumaadka ugu dhow:
a) 3 456
b) 15 019
c) 27 680
d) 116 514
e) 2 006
f) 411