1.1
مقدمه
ما در زندگی روزانه از عددها فراوان استفاده می کنیم. بدون عدد زندگی مدرن امروزی بسیار مشکل خواهد شد.
خود را یک روز کا مل بدون استفاده از عدد امتحان کن؟

در زیر چند نمونه استفاده از عدد در زندگی روزانه را می آوریم:


 
- 3 تا کوفته قلقلی، 2 تا سیب زمینی و یک قاشق مربا، متشکرم!

Foto: Fredrik Enander- چندتا بلیط بدم خدمتتون؟
- 4 تا، متشکرم!


Foto: Fredrik Hjelm


 

- می دونی چند روز به تعطیلات تابستانی مونده؟
- 18 روز باقی مونده!


Foto: Dan Gunnarsson
 

در این بخش درباره ی موضوعی که پایه علم ریاضی است،(عددهای طبیعی) توضیح بیشتر می دهیم.