2.1 Jajab, jajab tobanle iyo boqolley
Halkan waxaan ku aragnaa leydi. Leydugu wuxuu u taagan yahay tiro idil ama shey idil.Tiro idil = 1.


Haddii leydiga loo kala qeybiyo boqol qeybood oo isla eg markaas qeyb waliba oo yar waxay u taagan tahay boqol meelood hal meel ama hal boqleed.1/100 = 0,01 = 1 %Leydiga oo idil waa 100/100 = 1 = 100 %Halkan waxaan ku aragnaa leydi loo kala qeybiyey laba qeybood oo isla eg.

1/2 = 0.50


Haddii aad isla leydigii u kala qeybisid boqol meelood oo isla eg, sidan hoose ayuu u ekaanaayaa:50/100 = 0,50

1/2 = 50/100 = 0,50 = 50 %

Intii la oran lahaa boqol meelood 50 meel oo ka mid ah leydiga, waxaa la dhihi karaa boqolkiiba 50 leydiga. Erayga boqolkiiba waxay markaasi macnaheedu tahay boqol meelood.