1.1 Wprowadzenie
Rachunek prawdopodobieństwa jest pojęciem, ktόre na pewno kiedyś słyszałeś w powiązaniu z grą lub wspόłzawodnictwem. Słowo prawdopodobieństwo określa szansę lub ryzyko, że coś się zdarzy. Poniżej przytoczymy kilka sytuacji, gdzie pojęcie prawdopodobieństwa może się pojawić.

A.
Jak dużą mam szansę, aby wygrać w koło fortuny?

Foto: Fredrik Enander

B.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że Szwecja wygra kiedyś Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?

Foto: Fredrik Enander

C.
Jakie jest ryzyko, że mόj przeciwnik wyrzuci kostką do gry dwie 6-tki pod rząd?


Foto: Fredrik Enander

W przykładzie A i C można za pomocą matematyki wyliczyć prawdopodobieństwa zdarzeń. W przykładzie B jest to prawie niemożliwe. Nikt nie potrafi powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że Szwecja na pewno wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jest za dużo czynnikόw, ktόre odgrywają tu rolę.

B jest przykładem tak zwanej „wielkiej niewiadomej”, ktόrą bada się innymi metodami.