5.1 Odczytywanie i badanie diagramu
Diagramów używa się często, aby wyraźniej zaprezentować zebrane informacje. Można ich również użyć do manipulowania, czerpania korzyści i ukazywania obrazów niezgodnych z rzeczywistością.


Dwa sklepy rywalizują ze sobą o klientów. Obydwa sklepy obniżają cenę mleka i przedstawiają to w reklamie

Mejas Livs

Åkes lågprisaffär

Inny przykład:

Ilość wilków w Szwecji zwiększyła się w ostatnich dziesięcioleciach. Zdania na temat ilości wilków są podzielone. Są tacy, którzy nie chcą za dużo wilków w Szwecji i są tacy, którzy chcą, aby ich było jeszcze więcej. Poniżej zobaczysz, jak ilość wilków zwiększała się w latach 1987–2000.


Foto: Max Krabbenhöft


Wyobraź sobie, że sam byś nie chciał, żeby było tak dużo wilków w Szwecji i uważasz, że wzrost ich ilości jest zdecydowanie za szybki. Który z diagramów zaprezentowałbyś tym, którzy decydują, A czy B?

Jest to przykład pokazujący, jak za pomocą diagramu można manipulować odbiorcą, aby nie musieć kłamać! W jednym z diagramów (w przeciwieństwie do tego drugiego) przesadnie podkreśla się wzrost ilości wilków.


Diagram A


Diagram B