4.9 Ćwiczenia – Diagramy
1. Rodzaje diagramów
  Jaki rodzaj diagramu pokazany jest na obrazku?
a)  
   
b)  
   
c)  
   
d)  
   
   
   
 
 
2. Podział wieku w rodzinie
 
 

Diagram ilustruje podział wieku w pewnej rodzinie. Oblicz:

a) średnią arytmetyczną wieku
b) medianę
 
 
3. Diagram pudełkowy
 

Pewna grupa uczniów otrzymała
następujące rezultaty na sprawdzianie
z matematyki:42, 47, 15, 60, 20, 30, 45, 58, 48,17, 29, 20, 54 i 28 punktów. Oblicz:

a)

średnią arytmetyczną

b)

dolny kwartyl

c)

górny kwartyl

d)

najmniejszą ilość punktów

e)

największą ilość punktów

f) Ilu uczniów otrzymało między 10 a 40 punktów?
 
g) Który z diagramów pudełkowych opisuje rezultat sprawdzianu w sposób prawidłowy?
 
 
 
 
 
4. Diagram kolumnowy
 
  Diagram ilustruje ilość godzin w tygodniu, jaką pewna grupa uczniów przeznacza na naukę matematyki.
a) Ilu uczniów przeznacza mniej niż 3 godziny w tygodniu?
 
b) Ilu uczniów przeznacza więcej niż 3 godziny w tygodniu?
 
c) Z ilu uczniów składa się badana grupa?
 
 
 
5. Bezrobocie
 
  Diagram pokazuje procent bezrobotnych ludzi w wieku produkcyjnym, w latach 1999-2005.
a) W którym roku / latach było bezrobocie najmniejsze?
 
b) W którym roku / latach było bezrobocie największe?