4.8 Diagram pudełkowy
Diagram pudełkowy lub po angielsku boxplot, jest tak zwaną „miarą rozbieżności”, najbardziej nadający się do użytku, gdy chcemy porównać wartości (obserwacje) z wielu grup lub wielu okresów czasu. Diagram wskazuje największą i najmniejszą wartość, wartość środkową – medianę i kwartyle, które ograniczają „pudełko”, mieszczące 50 % obserwacji.

Pokażemy to na przykładzie:

Pewna grupa ludzi jest w następującym wieku, uporządkowanym w kolejności:Dolny kwartyl: granica dla 25% początkowych obserwacji = 17
Górny kwartyl: granica dla 75% początkowych obserwacji = 25
Odległość kwartyli: Górny kwartyl minus dolny kwartyl = 25 – 17 = 8

Diagram pudełkowy narysowany na osi liczbowej wygląda następująco:


Podsumowanie:

  • najmniejsza i największa wartość
  • mediana, wartość środkowa
  • dolny kwartyl
  • górny kwartyl