4.7 Droga – czas – wykres
Wykres obrazujący zależność drogi od czasu jest wykresem liniowym. Przykładem takiego wykresu jest wykres obrazujący przemieszczanie się jednej lub wielu osób w określonym czasie.

Jeżeli Fryderyk jedzie na rowerze ze stałą prędkością pomiędzy punktami A i B, to wykres może wyglądać następująco.

Na tym wykresie widzimy, że Ingela jedzie na rowerze szybciej niż Fryderyk, i że szybciej dojechała do punktu B – musiała się zatrzymać i poczekać na Fryderyka. To, że czeka widzimy na osi y- wartość y (droga) nie zmienia się, natomiast  wartość na osi x (czas) ulega zmianie.

Z tego wykresu możemy wywnioskować, że Noe jedzie na rowerze najpierw powoli, a później przyspiesza i dojeżdża do punktu B w tym samym czasie co Fryderyk. Jeżeli kąt nachylenia odcinka jest większy, to znaczy, że zmiana na osi y jest większa w porównaniu ze zmianą zachodzącą na osi x. Oznacza to, że przejedzie się dłuższy odcinek w krótszym czasie.
 Poniżej znajdziesz pięć różnych historyjek:

1

Piotr zjeżdża na nartach z wysokiej góry i nabiera coraz większej szybkości. W pewnym momencie zatrzymuje się, gdyż dochodzi do wniosku, że osiągnął zbyt dużą prędkość.

 
A
2

Alicja jedzie na rowerze na trening piłki nożnej. Gdy przejechała pewien odcinek drogi, przypomniała sobie, że zapomniała komórki i musi wrócić do domu. Wraca, zabiera komórkę i jedzie z powrotem. Aby nie spóźnić się na trening, jedzie z większą prędkością niż poprzednio.


 
B
3
Eryk trenuje bieganie. Cały trening podzielił na części, to znaczy: przebiega pewien odcinek, odpoczywa, biegnie, odpoczywa itd.  
C
4
Ewa jedzie samochodem do pracy. Ponieważ jedzie autostradą, może utrzymywać prędkość 110 km/h. Kilka razy musi jednak zwolnić do 70 km/h.  
D
5
Nils jest dzisiaj chory, leży więc cały dzień w łóżku i gra w Xbox360.  
E