4.4 Diagram liniowy
Diagramu liniowego używamy, gdy chcemy pokazać, jak coś się zmienia z biegiem czasu.

Można śledzić rozwój zilustrowany za pomocą diagramu i odczytywać tendencje.

Poniżej podamy przykład:

Zbadano, ilu nowonarodzonym dzieciom nadano imię Petra i Dante w ciągu 8 lat (1998 – 2005). Informacje zostały zaprezentowane w tabeli częstości, a następnie w formie diagramu liniowego.

Källa: SCB

Rysując diagram, zaczyna się od zaznaczenia punktów z tabeli. Następnie łączy się punkty ze sobą, za pomocą linii.


W diagramie liniowym używamy zawsze osi poziomej dla oznaczenia czasu, a osi pionowej dla zaprezentowania obserwacji.