4.3 Diagram słupkowy
Diagramu słupkowego używa się, jeżeli prezentowany materiał nie zawiera wyłącznie liczb. Istnieją dwa rodzaje diagramów słupkowych: diagramy z pionowymi słupkami i diagramy z słupkami ustawionymi poziomo.


W jednej z klas zrobiono badanie na temat ulubionych sportów.

Rezultat wpisano do tabeli częstości:Gotowe diagramy wyglądają następująco:
Diagram z pionowymi słupkami:Diagram z poziomymi słupkami:


Pamiętaj, że słupki muszą zawsze mieć taką samą szerokość i że diagram jest wyraźniejszy, jeżeli słupki mają różne kolory.

Błędnie
Prawidłowo