4.1 Różne diagramy
Diagram jest pewnego rodzaju „figurą”, za pomocą której prezentujemy zebrane i uporządkowane dane. Czasami używa się diagramów, aby pokazać inny obraz rzeczywistości lub przeprowadzonego badania. Być może osoby, które prezentują dane za pomocą diagramu, chcą sprzedać jakiś produkt lub przekazać jakąś wiadomość, którą przekłamują za pomocą diagramu, czyli manipulują odbiorcą za pomocą diagramu.

Dlatego ważne jest aby umieć odczytać i krytycznie ocenić przedstawiony diagram. Chyba nie chcesz być oszukiwany?

Z diagramami spotykasz się codziennie, na przykład w wiadomościach telewizyjnych, w gazetach i w reklamach. Są różnego rodzaju diagramy, które są dopasowywane do różnych potrzeb i wykorzystywane do różnych celów.

W dalszej części zaprezentujemy następujące rodzaje diagramów:  

Diagram słupkowy

Diagram kolumnowy

Diagram liniowy


Diagram kołowy
Diagram pudełkowy