3.7 Ćwiczenia – Liczby charakteryzujące próby i tabele
1. Członkowie rodziny

Poszczególni członkowie pewnej rodziny są w wieku:
29, 7,1, 3, 27 i 5 lat. Oblicz:

a)

średnią arytmetyczną wieku rodziny

b) medianę
 
 
2. Sprawdzian z matematyki
 

Na sprawdzianie z matematyki pewna grupa uczniów otrzymała następującą ilość punktów:
70, 48, 60, 65, 70, 90, 56, 65, 68, 70, 54, 72, 87, 45, 70. Oblicz:

a) modę
b) medianę
c) średnią arytmetyczną
 
 
3. Rodzeństwo
 

W pewnej rodzinie jest sześcioro rodzeństwa. Między każdą dwójką z pięciorga najstarszych jest różnica wieku 2 lata.  Mediana wynosi 53 lata. Jaka jest średnia arytmetyczna wieku rodzeństwa, jeżeli najmłodszy z rodzeństwa ma 44 lata?