3.6 Tabele
Do tabel wpisuje się i porządkuje dane tak, aby można je było łatwiej odczytać i zrozumieć.

Wyobraź sobie, że ktoś zaprezentował ci informacje w następujący sposób:

Oceny, jakie pewna ilość uczniów z klasy 8A otrzymała ze szwedzkiego, angielskiego, biologii i historii:

Szwedzki: 12 G, 7 VG, 3 MVG i 2 IG.
Angielski: 9G, 11 VG, 3 MVG i 1 IG.
Biologia: 8 G, 7 VG, 5 MVG i 4 IG.
Historia: 10 G, 9 VG, 4 MVG i 1 IG.

Lub w taki sposób:

Oceny w klasie 8A


Jak uważasz, który sposób prezentacji jest wyraźniejszy?

Nie sądzisz, że korzystniej jest używać tabel?

Tabela składa się z kolumn i rzędów i ma wyraźny tytuł. Jednostki wpisuje się bezpośrednio do tabeli lub mówi się o nich w opisie tabeli.

Tytuł tabeli
Pisze się ponad tabelą. Tytuł zawiera tekst opisujący zawartość tabeli. Jeżeli do tabeli wpisuje się wartości bez jednostek, to zaznacza się, że na przykład „wszystkie wartości wyraża się w %”.Tabela częstości
Mówiąc frekwencja lub częstość ma się na myśli częstość występowania – to znaczy, jak dużo lub jak często coś występuje. To „występowanie” można zestawić w tabeli. Taką tabelę nazywamy tabelą częstości.

Przykład:
W klasie 7D sprawdzono, w jakich miesiącach urodzili się uczniowie. Nauczyciel zapisał miesiąc urodzenia każdego ucznia na tablicy:

Marzec Sierpień Maj Czerwiec
Kwiecień Marzec Marzec Luty
Grudzień Wrzesień Kwiecień Styczeń
Czerwiec Lipiec Sierpień Styczeń
Czerwiec Kwiecień Październik Sierpień
Wrzesień Maj Lipiec Maj
Październik Marzec Marzec Luty

Następnie zrobił zestawienie w tabeli częstości.

Mówiąc częstość mamy na myśli ile razy podano dany miesiąc. Częstość stosunkową obliczamy dzieląc częstość (część) przez ilość uczniów (całość). W tym badaniu możemy odczytać, że 17,9% uczniów klasy 7D urodziło się w marcu.