3.5 Średnia arytmetyczna czy mediana?
Dobrze jest wiedzieć, kiedy należy używać średniej arytmetycznej, a kiedy mediany. Statystyka możne być podana w taki sposób, że bardziej wprowadza w błąd niż przedstawia rzeczywistość.

Pokażemy dwa przykłady:

W przykładzie A widzisz zarobki młodzieży od początku. W przykładzie B, Åsa dostała nową pracę i nową pensję.

Pokażemy różnicę za pomocą diagramu słupkowego:

Przykład A
W przykładzie A średnia arytmetyczna i mediana leżą blisko siebie.
 
Przykład B
W przykładzie B średnia arytmetyczna i mediana leżą w większej odległości od siebie, ponieważ pensja Åsy podnosi wartość średniej arytmetycznej zarobków.