3.4 Moda
Użyjemy ostatniego przykładu z poprzedniej strony:

Zarobki grona koleżanek i kolegów wyglądają następująco:Aby ułatwić ustalenie mody, ustawiamy zarobki w kolejności od najmniejszego do największego:Moda jest to wartość występująca najczęściej. W tym przykładzie najczęściej (dwa razy) występuje wartość 55 kr, tak więc moda wynosi 55 kr.


Mogą występować dwie mody lub więcej w tym samym badaniu.

Wyobraź sobie, że zarobki młodzieży wyglądałyby następująco:W kolejności: 55kr 55kr 60kr 60kr 65kr 70kr  

Tutaj występuje 55 kr i 60 kr po dwa razy. Obydwie wartości są więc modą.