3.3 Mediana
Mediana wskazuje wartość leżącą dokładnie w środku, patrząc na wszystkie prezentowane wartości.

Użyjemy tego samego przykładu, co na stronie poprzedniej (3.2 Średnia arytmetyczna). Zarobki grona koleżanek i kolegów są następujące:Pytanie brzmi, jaka jest mediana w tym przykładzie?

Zaczynamy od zapisania zarobków w kolejności od najmniejszego do największego. (Równie dobrze można zapisać je od największego do najmniejszego):Mediana wynosi zatem 60 kr.

Do grona koleżanek i kolegów doszła jeszcze jedna dziewczyna, Dilba, czyli jest ich 6 osób. W jaki sposób poszukamy teraz mediany?

Zapisz zarobki w kolejności od najmniejszego do największego:
55kr 55kr 60kr 65kr 70kr 80kr

W środku leżą dwie liczby / zarobki: 60 kr i 65 kr.
Medianę znajdziemy, wyliczając średnią arytmetyczną z tych dwóch liczb / zarobków:

60kr + 65kr
125
=
= 62,5 kr
2
2

Mediana / zarobek środkowy wynosi zatem: 62,50 kr.