3.1 Liczby charakteryzujące próby
Liczb charakteryzujących próby używa się do podsumowywania, porównywania i opisu statystyki. Można na przykład porównać średnią wieku w różnych krajach i na podstawie tego wyciągnąć wnioski, jak funkcjonuje opieka lekarska i jak odżywia się ludność tych krajów. Za pomocą liczb charakteryzujących próby możemy również porównać zarobki i czynsze za mieszkania. W świecie nauki używa się często tych liczb, aby dodatkowo wyjaśnić model w przeprowadzanych badaniach.

Te trzy liczby charakteryzujące próby, które omówimy, to średnia arytmetyczna, mediana
i moda.