2.1 Sposoby zbierania informacji
Do zbierania i opracowywania informacji używa się różnych metod.

Do tradycyjnych metod zbierania informacji należą ankiety, wywiady i/lub obserwacje. Dzisiaj używa się zautomatyzowanych metod, takich jak na przykład gromadzenie wiadomości na temat: co kupiłeś używając swojej karty płatniczej.

Naukowcy, gdy zbierają wiadomości do swoich badań, używają często następujących metod:


Ankieta
Zwana jest również „formularzem pytań”. Na pewno kiedyś wypełniałeś ankietę. Ankieta zawiera pewną ilość pytań, na które należy odpowiedzieć. Być może odpowiadałeś na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej snu i sposobu odżywiania się.


Wywiad
Osoba przeprowadzająca wywiad, zadaje pewną ilość pytań i notuje odpowiedzi. Wywiad może zawierać stałe, wcześniej opracowane pytania lub „wolne” pytania, nasuwające się w trakcie rozmowy.


Obserwacje
Osoba prowadząca badania, obserwuje i rejestruje to, co się dzieje z przedmiotem obserwacji. Obserwator może być widoczny lub ukryty.

Można również gromadzić informacje / statystykę przez studiowanie literatury omawiającej przedmiot badań. Polega to na studiowaniu tego, co wcześniej napisano i podsumowywaniu zdobytych wiadomości.