1.1 Wprowadzenie
Czasami musimy zwiększyć lub zmniejszyć wymiary rόżnych przedmiotów, aby mόc je opisać lub pokazać ich rzeczywisty wygląd. Aby wyrazić, jak dużo zmniejszyliśmy lub zwiększyliśmy dany wymiar, wprowadziliśmy pojęcie skali.

Z pomniejszeniami i z powiększeniami spotykasz się wszędzie.Mapa jest przykładem zmniejszania rzeczywistych wymiarόw.

Rόżne mapy mogą mieć rόżne skale.


Foto: Fredrik Enander
Mikroskop powiększa rzeczywiste wymiary, na przykład bakterii lub komόrek.

Foto: Fredrik Enander
Za pomocą kserokopiarki możemy zwiększać i zmniejszać obrazki i teksty.

Foto: Fredrik Enander