1.1 Wprowadzenie 
Objętość jest miarą pojemności. Jednym ze sposobόw myślenia, aby zrozumieć pojęcie objętości brył, jest wyobrażanie sobie, że napełnia się daną bryłę wodą. Objętość tej bryły jest rόwna ilości wody mieszczącej się w bryle. Poniżej znajdziesz kilka przykładόw ilustrujących objętość:
Większa butelka posiada większą objętość, czyli zmieści się w niej więcej napoju.

Te butelki mają pojemność: 33 cl, 5 dl i 1 litr.


Foto: Fredrik Enander

Beczka napełniona olejem ma pojemność 200 litrόw.


Foto: Fredrik Enander
Osoba średniego wzrostu ma około 4,5 litra krwi w organizmie.


Foto: Fredrik Enander