1.2 Historia
Zainteresowanie rozwiązywaniem matematycznych  problemów istnieje od bardzo dawna. Początkowo rozwiązywano proste problemy słownie. Gdy problemy zaczęły być bardziej skomplikowane, nie wystarczyło już słowne formułowanie rozwiązań. Zaczęto więc rozwijać język symboli i liczb, za pomocą których opisywano i rozwiązywano matematyczne problemy.

W późniejszym czasie zaczęto formułować reguły, które można było stosować w rozwiązywaniu nie jednego, ale wielu problemów. W XVII wieku wprowadzono do matematyki litery i za ich pomocą przedstawiano te reguły. Tę część matematyki nazwano algebrą symboli. Wykorzystując te metody dzisiaj mówimy, że wykonujemy „obliczenia literowe” lub, że „liczymy za pomocą liter”.

Algebra jest bardzo ważną częścią matematyki, która pomogła w rozwoju pozostałych gałęzi matematyki.