5.1 Punkty procentowe
Procenty to nie to samo, co punkty procentowe.
Punktów procentowych używa się, aby podać różnicę pomiędzy dwiema liczbami podanymi w postaci procentów.

W pewnej szkole 350 uczniów ma otrzymać oceny. 70 z tych uczniów otrzymało
ocenę VG. W następnym roku 84 uczniów otrzymało ocenę VG.

O ile punktów procentowych zwiększyła się liczba uczniów z oceną VG?

70 z 350 = 20 %
84 z 350 = 24 %

Różnica w punktach procentowych wynosi: 24 – 20 = 4

Odpowiedź: Liczba uczniów z oceną VG zwiększyła się o 4 punkty procentowe.