6.3 Wyznaczanie odwrotności ułamka
Iloczyn liczby i jej odwrotności jest równy 1.
Czyli: odwrotnością liczby jest

Możesz sprawdzić, czy dwie liczby są nawzajem swoimi odwrotnościami, mnożąc je przez siebie. Iloczyn powinien być równy 1.
= = = 1

Przytoczymy jeszcze jeden przykład:
Odwrotność liczby 7 jest
7 =

= = = 1


Te wiadomości wykorzystasz, gdy będziesz dzielił ułamki.