6.1 Dzielenie przez liczbę całkowitą
Julia i Adrian chcą się podzielić połową pizzy. Jak dużą część dostanie każde z nich?Zapisujemy to w następujący sposób:

2
=
2
=
Każde z nich dostanie jedną czwartą pizzy.


Inny przykład:

Fredrik, Mary i Nada dzielą się jedną czwartą czekolady. Jak duży kawałek dostanie każde  z nich?

Zapisujemy: jedna czwarta podzielone przez 3.
3 =
3 =

Każde z nich dostanie jedną dwunastą część czekolady.