5.3 Mnożenie za pomocą figur
Aby pokazać mnożenie dwóch ułamków, pokażemy tutaj trzy przykłady z nastęującymi ułamkami.


1. ·  =

 
2. · =

 
3. · = = =

 


· =

Wynik podajemy zazwyczaj w najprostszej postaci, a ten wynik możemy skrócić przez 2:

=