5.2 Część większej ilości
Wcześniej nauczyłeś się, że ułamek może być częścią jednej całości.
Na przykład: jabłka.


Ułamek może również oznaczać część większej ilości.

Np. Julius zjadł 1/3 jagód. Ile jagód zjadł Julius? 1/3 z 9 jest równa 3. A więc Julius zjadł 3 jagody.


Foto: Fredrik Enander


Mnożenie ułamków jest ważną umiejętnością.
Tutaj spotkasz się z trzema różnymi rodzajami obliczeń:

1. Ułamek pomnożony przez liczbę całkowitą
· 18
2. Ułamek pomnożony przez ułamek
·
3. Liczba całkowita lub ułamek pomnożony przez liczbą mieszaną albo dwie liczby mieszane pomnożone przez siebie.
Przykład A
6
·
Przykład B ·
Przykład C ·

Jak wykonać powyższe mnożenie, dowiesz się na stronie 5.4, Metody mnożenia.