5.1 Powtarzające się dodawanie
Mnożenie ułamków przez liczbę całkowitą można porównać z powtarzającym się dodawaniem.

Przykład:
3 = + + =

4 = + + + = =