4.3 O różnych mianownikach
Ty i twój kolega macie jedną czekoladę.
Ty zjadłeś czekolady, a
twój kolega  

Aby się dowiedzieć, ile czekolady zjedliście razem, to znaczy aby dodać wasze części, to ułamki muszą mieć taki sam mianownik.


Jak wiesz, ułamek nie zmienia swojej wartości, jeżeli podzielisz lub pomnożysz licznik i mianownik ułamka przez tę samą liczbę.

Rozszerzenie ułamka
Poniżej rozszerzymy ułamek przez 3.

=
· 3
· 3
=

Licznik i mianownik ułamka pomnożyliśmy przez 3.


+ =

Skracanie (upraszczanie ) ułamka
Wynik, który otrzymałeś, nie ma najprostszej postaci, ponieważ zarówno licznik jak  i mianownik możemy podzielić przez 4.

Poniżej skracamy ułamek przez 4.

=
/4
/4
=
Razem zjedliście czekolady.