4.2 Wspólny mianownik
Trudno jest porównać i dodać ułamki o różnych mianownikach. Aby móc porównać, dodać lub odjąć ułamki o różnych mianownikach, musimy doprowadzić do tego, aby miały taki sam mianownik czyli sprowadzić je do wspólnego mianownika.

Wcześniej nauczyłeś się, że:= =
=
=
itd.


= =
=
=
itd.


Przykład:

+
+
Tutaj widzisz, że:
można zapisać jako
czyli
=

A więc w zamian otrzymamy:


+ =
+
=


Inny przykład:

- = - =
-
=
-
=

Poniżej zobaczysz ułamki i 

zapisane na różne sposoby.

Sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika oznacza po prostu to, że trzeba im znaleźć ten sam mianownik. Ułamki poniżej mają wspólne mianowniki 6 i 12.

6 jest ich najmniejszym wspólnym mianownikiem.