3.7 Ćwiczenia - Porównywanie ułamków
1. Który z podanych ułamków jest większy? Odpowiedź zapisz w postaci ułamka.
a)  
 

   
b)  
 

   
c)  
 

   
d)  
 

   
 
 
2. Oceń, czy ułamek jest mniejszy, większy czy równy 1.
a)
4
9
b)
5
3
c)
12
12
d)
6
9
e)
15
15
f)
7
5
g)
23
23
 
 
3. Ustaw ułamki w kolejności, zaczynając od najmniejszego.
a)
1       1       1
3   2   5
b)
1       1       1
7   3   4
 

 

c)
4       3       7
7   9   8
d)
 8         5        2
20   10   5
 

 

 
 
4.Ile całości i ile części pokazano na obrazkach?
a)      
 

 
b)
 

 
c)
 

 
d)
 

 
e)
 

 
f)
 

 
g)
 

 
 
 
5. Ile całości jest w każdym z tych ułamków i ile pozostało części?
a) 42 piąte
b) 19 siódmych
c) 36 dziesiątych
d) 26 ósmych
e) 43 dwudzieste
f) 40 dwunastych
g) 30 dziewiątych