3.3 Różne rodzaje ułamków
W Szwecji używamy prostego języka matematycznego, i dlatego różnego rodzaju ułamki nazywamy po prostu „ułamkami”.

W innych językach różnego rodzaju ułamki mają różne nazwy. Tutaj podamy nazwy ułamków, których używa się w Polsce.
Podział ułamków ze względu na licznik i mianownik
„Ułamek właściwy”
Ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika.
„Ułamek niewłaściwy”
Ułamek, którego licznik jest większy od mianownika.
„Ułamek niewłaściwy”
Ułamek, którego licznik jest równy mianownikowi,
również nazywamy niewłaściwym.
Podział ułamków ze względu na mianownik

„Ułamki zwykłe”
Wszystkie ułamki, których mianownik nie jest 10, 100, 1000,...
„Ułamki dziesiętne”
Ułamki z mianownikami 10, 100, 1000,...Przykład: 4/10, 3/100, 21/1000.
„Ułamki o różnych mianownikach”
Dwa lub więcej ułamków o różnych mianownikach.
Przykład: 2/5, 3/8 i 2/3
„Ułamki o tym samym mianowniku”
Dwa lub więcej ułamków o tym samym mianowniku.
Przykład: 1/7, 4/7 i 12/7