3.2 Liczba mieszana
Do tej pory uczyłeś się wyrażać części w postaci ułamka. Jeżeli wszystkie części razem odpowiadają liczbie większej niż jedna całość, to możesz je również wyrazić w postaci liczby mieszanej, czyli najpierw zapisujesz liczbę całości, a później pozostałe części.

UłamekLiczba mieszana


=
=

Przykład:
=
==
=