3.1 Wielkość ułamka

Żeby ocenić wartości ułamków, dobrze by było, abyś umiał je uporządkować np. rosnąco lub malejąco.

Przykład:
Zacznijmy od liczb całkowitych.

2
< 5 2 jest mniejsze od 5.
6
> 3

6 jest większe od 3.
Z dwóch ułamków o tych samych licznikach ten jest mniejszy, który ma większy mianownik.
< < <Z dwóch ułamków o tych samych mianownikach ten jest większy, który ma większy licznik.

> > >