2.5 Ćwiczenia – Część całości
1. Na ile równych części podzielono te figury?
a) b)
   
c) d)
   
 
 
2. Jak nazywamy następujące części?
  Cztery części tej samej wielkości Czwarta część
a) Trzy części tej samej wielkości
b) Jedenaście części tej samej wielkości
c) Piętnaście części tej samej wielkości  
d) Osiemnaście części tej samej wielkości
e) Dwadzieścia części tej samej wielkości
f) Sto części tej samej wielkości
g) Dwadzieścia cztery części tej samej wielkości
 
 
3. Ile brakuje do całości?
a) b)
   
c) d)
   
 
 
4. Ile brakuje do całości, jeżeli masz:
  2 trzecie 1 trzecia
a) 4 piąte
b) 1 szósta
c) 2 siódme
d) 3 ósme
e) 8 dziesiątych
f) 4 jedenaste
g) 1 druga
 
 
5. Zapisz następujące ułamki za pomocą cyfr:
a) Trzy piąte
b) Siedem dwunastych
c) Cztery setne
d) Osiem jedenastych
e) Dwie trzecie
f) Pięć drugich
g) Jedna dziewiąta