2.1 Wszystko można nazwać
Tutaj nauczysz się, jak nazywają się części z jednej całości i jak je zapisujemy za pomocą cyfr.

Ważną rzeczą jest, abyś nauczył się tych pojęć matematycznych. W rozdziale poświęconym ułamkom ważne jest, aby od samego początku poznać nazwy części. Popatrz na film mówiący o nazwach części ułamków, jak również na przykłady podane poniżej.


Tutaj podamy kilka części, najczęściej używanych przy podziale całości.

„Całość”  
Połowa
Każda część, to
„jedna druga”
 
Trzy części tej samej wielkości
Każda część, to
„jedna trzecia”

 
Cztery części tej samej wielkości
Każda część, to
„jedna czwarta”

 
Pięć części tej samej wielkości
Każda część, to
„jedna piąta”
 
Sześć części tej samej wielkości
Każda część, to
„jedna szósta”