1.1 Wprowadzenie
Liczb używasz każdego dnia. Trudno by nam było funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie, gdybyśmy nie mieli liczb. Spróbuj sam nie użyć ani jednej liczby lub cyfry w ciągu całego dnia.

Poniżej opiszemy kilka sytuacji z życia codziennego, w których z pewnością używasz liczb naturalnych.Proszę trzy klopsiki, dwa ziemniaki i jedną łyżeczkę dżemu!

Foto: Fredrik Enander
- Ile biletów chcesz kupić?
- Cztery proszę!


Foto: Fredrik Hjelm
- Ile dni zostało do rozpoczęcia wakacji?
- 18 dni.


Foto: Dan GunnarssonW tym rozdziale zajmiemy się więc tymi liczbami, które są podstawą całej matematyki, liczbami naturalnymi.