Om webbmatte.se
 

Hur används materialet?


Elev
För dig som är elev är webbmatte.se ett stöd till din ordinarie matematikundervisning. Kanske tycker du att något område är svårt eller vill du lära dig lite mer om ett annat område. Du kan också använda materialet för till exempel repetition inför ett prov eller om du har varit sjuk och missat något moment i undervisningen.


Lärare
För dig som är lärare är webbmatte.se ett komplement till din ordinarie undervisning. Tyngdpunkten ligger på matematiska begrepp och kan liknas med ett matematiskt uppslagsverk med tillhörande förklaringar. Du kan använda materialet på en mängd olika sätt, till exempel till att förbereda elever inför kommande lektioner eller prov, repetition för elever som missat ämnesområden, kommunikation med föräldrar eller för att få andra infallsvinklar på olika problem.


Vårdnadshavare
Med webbmatte.se kan du som vårdnadshavare hjälpa till med läxorna. Här får du god inblick i hur de olika ämnesområdena presenteras för eleverna — dessutom kan du fräscha upp dina egna matematikkunskaper på samma gång. Eftersom webbmatte.se finns på flera språk har du, som hellre använder ett annat språk än svenska, möjlighet att hjälpa till på ditt modersmål.

Beskrivning av materialet

Textsidor

 

Texterna är lättlästa och innehåller exempel med vardagsanknytning. Utgångspunkten är att bygga upp elevers begreppsförståelse och därmed bidra till att de blir bättre på problemlösning. Tabeller, figurer och bilder förenklar texten. Sidorna är även utskriftsvänliga, vilket gör att de skrivs ut utan menyer.
   

Filmer

 

Våra filmer finns på flera språk och är ett komplement till de olika momenten. Syftet med filmerna är att förstärka texten och tydliggöra begrepp inom områden som du kanske upplever som svåra. Filmerna är runt två-sex minuter långa. Det går bra att pausa eller spola tillbaka filmerna när du vill.

   

Frågerutor

 

I materialet finns cirka 150 frågerutor av varierande slag. En del frågor besvaras enkelt, medan andra kräver mer ansträngning.

   

Övningar

 
Materialet innehåller cirka 500 övningssidor, vilket är drygt 60 stycken sidor per språk. Övningarna ger en sammanfattning av det du lärt dig i varje avsnitt. Du fyller själv i svaret och rättar övningen.
   

Öva mer (extern sida)

Vissa avsnitt har länkar till webbsidor där du kan öva mer på det aktuella området. Vi på webbmatte.se ansvarar inte för dessa sidor, men anser att de är ett bra komplement till vårt eget material. Vissa webbsidor är på andra språk än svenska.

   

Översättning

 

De svenska texterna är översatta till sju språk. Översättningarna följer de svenska texterna så nära som möjligt, men i vissa fall är översättningen anpassad till respektive språk för att öka förståelsen. Översättningen ligger i ett rörligt popup-fönster, som kan placeras bredvid den svenska texten så att du kan jämföra.

   

Sökfunktion

 

För att du lättare ska hitta i materialet finns en sökfunktion. Denna söker endast igenom sidorna i webbmatte.se. Du kan söka på samtliga språk som är representerade på webbmatte.se.