Om webbmatte.se
 

Om webbmatte.se


Mattestöd för alla

Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik som är framtagen av Stockholms stad. Den är en del i stadens satsning för att öka elevernas förståelse och intresse för matematik. Materialet består av texter, filmer och övningar och används av elever, lärare, vårdnadshavare med flera.

Med webbmatte.se kan du som är flerspråkig använda dig av såväl svenska språket som ditt eget modersmål. För dig som har svenska som modersmål ger materialet dig möjlighet att studera matte på egen hand.

För årskurs 6-9 finns materialet på:

 • svenska
 • arabiska
 • engelska
 • persiska
 • polska
 • ryska
 • somaliska
 • spanska

För gymnasieskolan finns materialet på:

 • svenska
 • arabiska
 • somaliska