4 . 2   B l a n d a d   f o r m

Ett tal i bråkform kan vara större än ett. Då är täljaren större än nämnaren.

Exempel:
En kommun styckar två lika stora rektangulära markområden i tolv lika stora rektangulära tomter. En tomt är alltså 1/12 av markområdet. Vid försäljningen av dessa tomter lyckas ett byggföretag köpa sex av tomterna från det första markområdet och sju av tomterna från det andra markområdet. Totalt köper de:

Detta kan tolkas som att byggföretaget har köpt tomter som motsvarar 13/12 av ett markområde, dvs. mer än ett markområde. Av figuren framgår det att det handlar om ett helt markområde plus 1/12 av ett markområde. Det kan skrivas:

   ”Tretton tolftedelar är lika med en och en tolftedel.”

är ett tal i bråkform och är ett tal i blandad form, eftersom det består både av ett heltal och ett bråk. betyder egentligen
Några exempel på tal i bråkform och deras motsvarighet i blandad form:

Bråkform
Blandad form
Utläses
En och en tredjedel
Två och en femtedel
Tre och fyra sjundedelar

Man bör inte använda ett snett bråkstreck för tal i blandad form.
bör alltså inte skrivas

För att kunna omvandla ett tal i bråkform till blandad form kan man tänka så här:
Hur många gånger går nämnaren i täljaren? Hur mycket ”blir över”?

Om exempelvis ska omvandlas till blandad form så går 3 i 8 två gånger. Alltså ingår talet 2 i den blandade formen. Detta tal, 2, är detsamma som . Det som ”blir över” är . Följaktligen kan talet skrivas som .
Matematiskt kan man skriva så här:

För att kunna omvandla ett tal i blandad form till bråkform kan man tänka så här:
Vilket tal i bråkform motsvarar heltalet? Hur stor är summan av heltalet och bråket?

Om exempelvis ska omvandlas till bråkform så är heltalet 3 detsamma som (eftersom ). Dessutom ingår i talet så det blir  
Alltså:  

Fundera på och diskutera med andra:

Kan ett bråk där täljaren är mindre än nämnaren skrivas i blandad form?

Matematik A © Stockholms stadstockholm.se