2 . 5   F o r n t i d a   t a l s y s t e m

I forntida kulturer användes andra talsystem än vårt positionssystem. Exempelvis använde man i Rom och Egypten s.k. teckenvärdessystem, där ental, tiotal osv. skrevs med olika tecken.

Det romerska talsystemet innehöll följande siffror:

I
V
X
L
C
D
M
1
5
10
50
100
500
1000

De romersk siffrorna skrivs samman till tal med lägre siffror till höger och större till vänster.

Exempel: LVI = 50 + 5 + 1 = 56

Om en mindre siffra står till vänster om en större, så subtraheras den från den större.

Exempel: CCIXV = 100 + 100 + 10 – 1 + 5 = 214

Rom

 

Det egyptiska talsystemet innehöll följande siffror:

1
10
100
1000
10 000
100 000
1 000 000

De egyptiska siffrorna skrivs samman och talet fås genom att lägga ihop värdena för respektive siffra.

Exempel:
= 2013

Ta reda på:
 
Hur såg Mayakulturens siffror ut?
Hur skrivs nuvarande årtal med Mayasiffror?

 

Matematik A © Stockholms stadstockholm.se