Åk 6–9
 
Svenska
2.1 Punkt, kurva, linje, stråle och sträcka

Punkt

I geometrin är punkt ett viktigt begrepp. En punkt har ett bestämt läge, och symboliseras med x eller en prick. En punkt har ingen utsträckning.

Geometriska figurer, linjer, plan, sfärer med mera kan uppfattas som en sammansättning av oändligt många punkter.Kurva
En kurva kan vara krökt eller rak, begränsad av en eller två punkter eller obegränsad, d v s oändligt lång.

Begränsad krökt kurva.
Obegränsad rät kurva
Linje
En linje är en typ av kurva som är rak (rät) och obegränsad åt båda håll. En linje kan betecknas med l.
Två linjer är parallella om de behåller samma avstånd från varandra och aldrig skär varandra (möts) hur långt de än dras ut. Två linjer kan betecknas med l1 och l2.Två skärande linjer är två linjer som skär varandra i en punkt. Punkten där linjerna skär varandra heter skärningspunkt.
Stråle
En stråle är en del av en linje. Den har en ändpunkt och fortsätter obegränsat åt ett håll.


Sträcka
En sträcka är en del av en linje som har två ändpunkter. Man kan mäta en sträckas längd. Vi kallar ändpunkterna för A och B.