Åk 6–9
 
Svenska
3.2 Övningar - Beräkna vinklar
1. Beräkna vinklarna.
 
a) Λv =  
b) Λx =  
c) Λy =  
 
 
2. Bisektris
 
  Sträckan AD är en bisektris till vinkeln A. Hur stor är vinkeln v?
 
 
 
3. Polygon
 
  Hur stor är vinkeln x?
 
 
 
4. Sidovinklar
 
  Hur stor är vinkeln x?
 
 
 
5. Polygon
 
  Hur stor är vinkeln b?
 
 
 
6. Likbent triangel
 
  Hur stora är vinklarna a och b?
a) Λa =
b) Λb =
 
 
7. Fyrhörning
 
  Hur stor är vinkeln D i fyrhörningen?
   
 
 
8. Sidovinkel
  Hur stor är vinkeln x?