Åk 6–9
 
Svenska
3.1 Beräkna vinklar
Om man får till uppgift att beräkna vinklar utgår man ofta från vinkelsumman.Exempel A

Triangeln med hörnen A, B och C är liksidig a
ΔABC är liksidig.


Vinkeln B i triangeln ABC är 60° a ΛB = 60°.Exempel B
Här är två ihopsatta trianglar. ΛBCA = 25°. Beräkna ΛDEC.


ΛBCA = ΛECD = 25° (vertikalvinklar).
ΛCDE är 90° (för att det är en rät vinkel).
ΛECD + ΛEDC + ΛDEC = 180º
ΛDEC är 180° - 90° - 25° = 65° (vinkelsumman i en triangel).