Åk 6–9
 
Svenska
2.6 Övningar - Grunder om vinklar
1. Gruppera vinklarna på bilden nedan.
 
a) spetsiga vinklar
b) räta vinklar
c) trubbiga vinklar
d) raka vinklar
 
 
2. Hur stor är vinklen?
a)
  ΛA =
b)
  ΛB =
c)
  ΛD = =
d)
  ΛC =
e)
  ΛV =
f)
  ΛE =
g)
  ΛX =
h)
  ΛQ =  
 
 
3. Sidovinklar
 
  Vilken/vilka vinklar är sidovinklar till Λa?
 
 
 
4. Vertikalvinklar
 
  Vilka vinklar är varandras vertikalvinklar?
 
 
 
5. Likbelägna vinklar vid parallella linjer
 
  Vilken/vilka vinklar är likbenägna med Λe?
 
 
 
6. Alternatvinklar vid parallella linjer
 
  Vilken/vilka vinklar är alternatvinklar med Λa?
 
 
 
7. Vad kallas detta vinkelpar?
 
a) Λx och Λy är varandras ..........
   
 
 
8. Komplementvinklar
  Hur stor är komplementvinkeln till en vinkel som är 32º?
 
 
 
9. Vinkelsumma
 
  Hur stor vinkelsumma har denna regelbundna polygon?