Åk 6–9
 
Svenska
2.4 Rita och mäta vinklar
Om du ska mäta eller rita en vinkel behöver du en gradskiva.
Här är två varianter:

Halv cirkel
Hel cirkel
En gradskiva har två skalor – en yttre och en inre. Den har också en mittpunkt. Det är viktigt att du har koll på de två skalorna och mittpunkten när du ska mäta och rita vinklar.Att mäta vinklar
Nu
ska vi mäta nedanstående vinkel.

Placera gradskivan över vinkeln och placera gradskivans mitt på vinkelspetsen och se till så att det ena vinkelbenet följer den förlängda linjen till skalorna.


Se till att läsa på rätt skala – d v s börja alltid från 0. Här avläser vi från den inre skalan och kan då se att vinkeln är 36°.Att rita vinklar
Att rita vinklar är lika lätt som att läsa vinklar.

Exempel: Rita en vinkel som är 60°
.

1. Börja med att rita ut det ena vinkelbenet.2. Placera gradskivan över linjen och se till så att linjen följer markeringen ut till noll på gradskivans inre skala. Markera vid gradskivans mittpunkt – det blir vinkelns spets.3. Mät ut och gör en markering vid 60°.4. Rita med linjal från linjens ände till den markerade punkten.5. Markera vinkeln med en vinkelbåge och skriv hur många grader vinkeln är.