Åk 6–9
 
Svenska
2.5 Övningar - Begrepp och enheter
1. Enhetsomvandling
a) Hur många kilogram är 68 300 gram?
b) Hur många gram är 5,2 kg?
c) Hur många gram är 1,7 ton?
d) Hur många hektogram är 42,5 kg?
 
 
2. En bit ost väger 450 g och kostar 36 kr. En annan ostbit väger 750 g och kostar 45 kr.
a) Beräkna kilopriset för den mindre ostbiten?
 
b) Beräkna är kilopriset för den större ostbiten?
 
c) Vilken är den dyraste ostbiten?